Rezervace a Provozní řád


Tenisové kurty Jeclov

 

Rezervace a dotazy ohledně provozu směřujte na správce kurtů ,

pana Jiřího Ondráčka ,  Jeclov 4 ,   tel: +420  602 820 427 Provozní řád

1. Návštěvníci areálu tenisových kurtů (dále jen „hráči") jsou povinni řídit se tímto provozním řádem a pokyny provozovatele.

2. Užívání kurtu je možné na základě předchozí rezervace nebo ihned, nejsou-li zarezervovány jiným zájemcem. Provozovatel je oprávněn pronajmout kurty jinému zájemci, nedostaví-li se původní zájemce do 15minut po zarezervované době.

3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště nepoškodí. Před zahájením hry musí být antuka vždy dostatečně zvlhčena, tento stav je nutné udržovat i během hry. Hráč je povinen vždy uzavřít vodu. Každý hráč je povinen upravit po sobě kurt. Po skončení hry jsou hráči povinni urovnat povrch kurtu koštětem nebo srovnat hrablem a zamést sítí dle stavu kurtů. Tato povinnost platí i pro úklid tréninkové stěny. Prosíme o dodržování času určeného ke hře s ohledem na další hráče.

4. Užívání kurtu je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese zodpovědnost za případná zranění.

5. Na tenisových kurtech je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a hřiště jakkoli znečišťovat. Je zakázáno vjíždět na plochu kurtů jakýmkoli dopravním prostředkem.
Dále je zakázáno hlučné a nesportovní chování vymykající se dobrým mravům.

6. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu či na majetku ostatních osob.

7. Za děti hrající si v areálu zodpovídají jejich rodiče, případně jiný doprovod. Kurty jsou pronajímány pouze osobám starším 15 let.

8. Každý návštěvník si zodpovídá za své věci. Za případné ztráty nebo poškození provozovatel nezodpovídá. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

9. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata je zakázáno.

10. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí u správce kurtů pana Jiřího Ondráčka, Jeclov 4, tel. 602 820 427.

DĚKUJEME VÁM ZA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU.


Provozovatel: TC Vysočina Jeclov
Jeclov 15
588 21 Velký Beranov

Tel: 724 362 122
Email: TCvysocinajeclov@seznam.cz
Více na: www.jeclov.cz